Obec Bačalky

Obec Bačalky se nalézá na rozhraní středočeského a královéhradeckého kraje. Rozkládá se v těsné blízkosti rozsáhlého lesa Křižánek, s vyhlídkou na Krkonoše, a 6 km od spádového městečka Libáň.

Kraj:Královéhradecký
Okres:Okres Jičín

Obecní úřad

IČ: 60114525

Adresa:

Bačalky č.p. 101
50723 Bačalky

Kontakty

E-mail:

urad[zavináč]bacalky.cz

Telefon:

491 110 729

Zeměpisná poloha: 50° 23' 3" N, 15° 9' 42" E

Historie

Obec Bačalky – Lično se nalézá se na rozhraní středočeského a východočeského kraje. V těsné blízkosti rozsáhlého lesa Křižánek, s vyhlídkou na Krkonoše a 6km od spádového městečka Libáně. Obce Bačalky a Lično byly sloučeny v roce 1952. Jest zachována jenom legenda o obci Bačalky. A to o tom jak na zdejší pahorkatině pásávali bačové stáda ovcí a lkali nad neúrodnou půdou. Po nich jméno bača-lká, Bačalka => Bačalky. Název obce Lično má pravděpodobný původ z doby kdy obyvatelé zdejší líčili na zvěř. Obyvatelé v dávných dobách stavěli své obydlí z kopce dolů jedno po druhém, takže vesnice nemá nyní žádnou náves. Nalézá se v nadmořské výšce 374m a délce 2km. Za vesnicí se poblíž lesa ještě v nedávné době nacházely v orné půdě různé předměty pravěkého původu. Byly to kamenné sekery, pozůstatky ohnišť, úlomky nádob, i přeslen apod. Jejich sbírka byla ale komunisty zničena. Řadou let mizely dřevěné doškové chalupy s hliněnými podlahami. Majetnější usedlíci je opravovali a za nimi u nízkých hospodářských staveních umísťovali těžké železné žentoury uváděné do chodu dobytkem. Byla to první zemědělská mechanizace dřívější doby k ulehčení těžké práce. Tito chudí zemědělci se museli ohlížet po příležitostných zaměstnáních i v dalekém okolí. Rodilo se hodně dětí a bylo nutné uvažovat o zřízení školy. První byla zřízená na Ličně v tanečním dřevěném sále, která však brzy vyhořela. Proto byla o dvou třídách umístěna opět na Ličně do roubené chalupy, která zde opravena stojí dodnes. Bylo to nedostačující pro počet dětí a proto se přistoupilo ke stavbě školní budovy na Bačalkách. Byla otevřena v roce 1926 a ve třech třídách ji navštěvovalo až 100 dětí. V roce 1972 byla pro nedostatek dětí uzavřena. V roce 1918 byl přičiněním řídícího učitele Josefa Kopeckého založen ochotnický spolek "České Srdce", který až do okupace sloužil kulturním potřebám obou vesnic. Ve třicátých letech byla zavedena elektřina. V roce 1948 byl zřízen a slavnostně vysvědčen hřbitov s kaplí Do obce byl zaveden telefon. Telefonní tyče z Dětenic do školy v Bačalkách, kde byla zřízena telefonní hovorna, byly postaveny při dobrovolné pracovní povinnosti. Pro občany byl upraven škvárový chodník od školy do Dětenic. Autobusová doprava z Libáně do Mladé Boleslavi přes Bačalky byla zahájena 1.srpna 1951. V roce 1952 došlo ke sloučení obcí Bačalky a Lično. V roce 1957 bylo založeno jednotné zemědělské družstvo a mělo 84 členů. V roce 1960 byl instalován místní rozhlas, roku 1962 postavena asfaltová silnice. Zřízeno pouliční osvětlení. Vodovod pro členy JZD zaveden v roce 1963. V roce 2007 se začal přestavovat, aby byl k dispozici v celé obci. Co se týče zásobování potravinami, v minulosti zde byly dva obchody se smíšeným zbožím a to na Ličně a Bačalkách. Po jejich zrušení byla otevřena prodejna Jednoty vedle školy a po jejím uzavření zde jezdila pojízdná prodejna, která v roce 1998 skončila činnost. Nyní obec nemá prodejna žádnou. Od roku 2007 zajišťuje pekařskými výrobky a nejdůležitějšími potravinami opět pojízdná prodejna, která jezdí 3x týdně. Hospod bylo dříve v obci několik. Postupně ubývaly až poslední na Ličně skončila provoz. Protože občanům kulturní stánek chyběl, postavili svépomocí za přispění chalupářů hospodu novou, zvanou "Pivnice u bači". V budově jsou téže prostory pro prodejnu a úřadovnu obce. Stavba byla zahájena na podzim v roce 2004, v roce 2006 již v ní bylo uspořádáno setkání a rodáků přátel obce. Současný život přináší stálé změny a proto se hodně mladých lidí odstěhovalo za prací a pohodlím do měst. Ve velkém počtu je nahradili chalupáři, kteří si zakoupené domky opravují, zvelebují okolí a postupně se usazují natrvalo. Pro zajímavost obec Bačalky měla při sčitání lidu v roce 1921 400 obyvatel, obec Lično 246 obyvatel, v roce 1948 měli obce 201 voličů a v roce 2008 již jen 134 voličů. Naše vesnice má svoji sice malou historii. V 18. a 19. století postavené křížky a pomníky, Benešova skalka v místním lese. Zde se scházeli věřící Jednotu bratrské. Kdysi tam zeman Beneš čítal z Bible a kázal bohoslužby. V minulých letech tam byl nalezen zlatý peníz. Jsou zachovány kamenné schůdky, které vedou ke zmíněné skále.