Obec Babice

Obec Babice

Obec Babice, (něm. Babitz) se nachází v okrese Praha-východ, kraj Středočeský.

Kraj:Středočeský
Okres:Okres Praha-východ

Obecní úřad

IČ: 00240028

Adresa:

Na Návsi 6
25101 Babice

Kontakty

E-mail:

oubabice[zavináč]c-box.cz

Zeměpisná poloha: 50° 0' 37" N, 14° 43' 26" E

Další informace

Oficiální webové stránky

Informace na wikipedii

Historie

Od roku 1312 až do husitské revoluce byli pány Uhříněvsi a tedy i Babic Johanité (Johanitská komenda u Panny Marie na Malé straně v Praze). V roce 1436 podstoupil císař Zikmund tento majetek svému podkomořímu Janovi z Kunvaldu a Anně Kbelské. Od Janových synů Jana a Václava Dražických z Kunvaldu koupilo Uhříněveské panství Staré město pražské. Vlastnilo jej však jen do roku 1547, kdy Ferdinand I. Pražanům kvůli účasti v odboji Uhříněves zkonfiskoval. V roce 1550 jej jako zpupný statek prodal Hanušovi Renšperágovi z Renšperka a Drškovic. Jeho syn Ferdinand prodal v roce 1579 zděděný majetek Jaroslavu Smiřickému ze Smiřic z Kostelce nad Černými Lesy. Bohatí Smiřičtí drželi panství až do roku 1621, kdy je v roli poručníka převzal Albrecht z Valdštejna. Týž o rok později prodal Uhříněves s dalšími statky knížeti Karlovi z Lichtenštejna. Lichtenštejnové pak vládli uhříněveským i babickým až do konce feudalismu. Průřez historií vesnice dokumentují figury a tinktury převzaté z heraldiky některých významných majitelů a následně uplatněné v několika variantách návrhu babických obecních symbolů. Dominantní zlatý korunovaný drak pochází z erbu podkomořího Jana z Kunvaldu, osmihrotý kříž náleží Johanitům a tinktury červená a zlatá byly převzaty z rodového erbu knížat z Lichtenštejna. Zatím co modrá barva náleží Dražickým z Kunvaldu (v obecné rovině symbolizuje také obcí protékající potok), zelená je barvou zemědělství a lesů. Dne 5.12.2005 byla Parlamentem České republiky na návrh obce udělena obci Babice vlajka a znak. Babice (Velké i Malé) v podstatě nepřetržitě po celou dobu trvání patrimoniální správy byly součástí církevního řádového panství Uhříněves (Templáři, řád německých rytířů). V 18. století dochází k růstu významu Babic pro daný region, vznikla zde i pro potřeby okolních obcí dvoutřídní škola. Pozoruhodný vývoj obce Babice od počátku dvacátého století s kulminačním bodem ve 20.letech. Babice se stávají jedním rekreačním sídlem pražské malé a střední buržoasie, která si zde začala budovat svá rekreační sídla. Tento vývoj přerušila hospodářská krize v 30.letech. Po druhé světové válce zde dochází k budování nových rekreačních struktur, hlavně masové šíření chataření. V dalších letech dochází k citelnému úbytku obyvatel Babic, kteří odcházejí do Prahy a také do Říčan, kde dostávají velmi lehce byty. To má za následek malou prosperitu služeb, dochází k zavírání obchodů a v obci nejsou téměř žádné služby. Dochází k úbytku obyvatel i dětí, proto je zrušena základní škola v Babicích a je zrušen provoz hotelu. V obci zůstává pouze jedna restaurace. Úbytek obyvatel byl zastaven v roce 1992.

Nezávislý publicistický portál SNázorem.cz